• Knut S. Vindfallet

Pipebranner hver dag

Kuldeperioden fører til at folk fyrer mer. Dermed blir det også flere pipebranner.