Omsorg utenlands for sandnesgauker?

Pleietrengende i Sandnes kan få sitt opphold utenfor landets grenser.