Ikke «øst/vest»-skille for Stavanger-ungdom

Ungdomsskoleelever fra Storhaug føler meg mer utrygge i sentrum enn andre ungdommer, men bruker stort sett fritiden på samme måten som unge fra andre bydeler. Ungdom fra Eiganes og Våland skiller seg ut fra flertallet ved å delta oftere på såkalte «høykulturelle» aktiviteter som klassisk konsert, museum og kunstutstillinger.