• Pål Christensen

100 milliarder for ferjefritt til Trondheim

Vestlandet ber om 100 milliarder kroner. Det skal få dem tørrskodd fra Stavanger til Bergen innen 2025.