• På grunn av en systemfeil hos Q-park måtte Stein Bjørnsen betale 700 kroner for å parkere tre kvarter her ved USS. (Foto: Pål Christensen)

700 kroner for 45 minutter parkering

Stein Bjørnsen var på et 45 minutters sykebesøk ved SUS. Det tok Q-park 700 kroner for.