• – Staten har selv gjort vedtak om universell utforming, da forutsetter vi at statens egne selskap lever opp til det. Det er ikke universell utforming når det ikke er mulig å kjøre om bord i fly for mennesker som er avhengig av rullestol – slik skal det ikke være, slår Odd Arild Kvaløy fast. Jonas Haarr Friestad

Fylket ber Navarsete legge press på Avinor

Samferdselsutvalget i Rogaland ber Liv Signe Navarsete (Sp) legge press på Avinor for å sørge for at prinsippene for universell utforming på Stavanger lufthavn, Sola ivaretas.