- Midlertidig sykehjemsplass er forsvarlig

Kommunen beklager hvis oppfølgingen har vært for dårlig, men mener sykehjemsplass er et verdig tilbud.