• Kevin Urdal

Daniel (11) fekk 6.7 kilo på kroken

...og utkonkurrerte pappa på første kast.