Nok en storplukker

Hvis du trodde at det var mye å plukke 2000 snegler, bør du snakke med Marry Russdal-Hamre. Hun har plukket 4050.