• De pårørende ønsker å komme til Sirdal. Her fra Taumevatn turisthytte hvor leteaksjonen pågikk lørdag. Odd Kristian Stokka

Pårørende ønsker å komme til Sirdal

De omkomne er sendt til obduksjon i Bergen.