• Lars Kristian Aalgaard

Kjedekollisjon ved M 44

En person ble kjørt til legevakt etter en kjedekollisjon på Bryne.