• Fylkesrådmann Liv Fredriksen presenterte et stramt budsjett for Rogaland de nærmeste årene. (MMS-foto: Gunnar Bøe)

Stram framtid for fylkeskommunen

Dyrere kollektivbilletter, rutekutt på bussene, stans i nye investeringer i skolebygg. Dette er noen av punktene i budsjettet og økonomiplanen for Rogaland de nærmeste årene.