• Kristian Jacobsen

Ikke påvirket av Valla-bråket