Aldri større folkevekst i Stavanger

Stavanger vokste med 2158 innbyggere i fjor og teller nå vel 117 000 med smått og stort. Rekordene står i kø når kommunen oppsummerer fjoråret.