• Kenneth Bjerga

Derfor trives studentene på UiS

En ny studentundersøkelse ved UiS viser at åtte av ti studenter vil anbefale universitetet til andre. Kun fire prosent sier de vil fraråde andre å søke UiS.