• Heidi Hjorteland Wigestrand

Rønnene forsvinn

Tre skjemmande bygg har lenge forstyrra idyllen langs riksveg 13 gjennom suldalsdalføret. Nå er oppryddinga i gong.