• Privat

Ødela hyttekosen på Li

Lukta fra Skrettings forfabrikk opplevdes som en kvalmende stank på Li lørdag morgen.