• Cornelius Poppe, Scanpix.

Veteraner behandler NOKAS-saken i Høyesterett