Kraftig økning i bil- trafikken

Økningen i biltrafikken i Rogaland er fire ganger høyere enn forutsatt i Nasjonal transportplan. Resultatet er lengre køer og mer CO2-utslipp.