Politisk spill om høg-jærsk vind

Miljøverndepartementet er koblet inn i en akutt strid om Fylkesmannen i Rogaland skal kunne kreve spesialvern av naturområder mellom de 32 vindmøllene som planlegges på Høg-Jæren.