Frustrert lensmann

Lensmann Ingrid Eik i Gjesdal har ikke folk til å etterforske saker etter hvert som de oppstår.