Framleis tillit til lokalbanken

Korleis ser du på stoda i Hjelmeland Sparebank?