• Heidi Hjorteland Wigestrand

Ja til felles ungdomsskule

Avstemminga i Suldal kommunestyre blei ein skikkeleg thriller.