Fengselsdirektør skriv historie

Ei av dei beste gåvene Ståle Olsen kunne få, er møte med ein gammal tvangsarbeidar frå Opstad tvangsarbeidshus.