Manglar framleis lærarar

Sandnes og Stavanger manglar folk til fleire faste lærarstillingar og vikariat berre dagar før skulestart. Dei fleste rogalandskommunane begynner skuleåret med ein del ufaglærte lærarar, opplyser Utdannings— forbundet.