• Svein Heggdal mudrer opp vann etter lekkasjen i hovedvannledningen. Andreas Veggeland

12 husstander var uten vann