• Kristian Jacobsen

Heider og ære til gamleordføraren

Tidlegare ordførar i Klepp, Ole I. Bore får i morgon Bragdprisen i Klepp.