Over 400 står i barnehagekø

Hva er full barnehagedekning? Tallene regjeringen legger til grunn, viser ikke hele sannheten.