• Anders Minge

Hver sjette nyttårsskade<br/>skjer i Rogaland