Jubel i Rogaland Røde Kors

Tore Kopren, distriktsleder i Rogaland Røde Kors, har stått i spissen for å få Sven Mollekleiv som president. Dette har han gjort sammen med flere andre distriktskontor.