• Knut S. Vindfallet

Hytteutbyggar trur hyttesalet frisknar att

Hjelmeland Tomteutvikling har mange hyttetomter og store nye hytteplanar på gong i Ryfylke. Utbyggar Leif Magne Kleppa let seg ikkje skrema av tregt sal og finansuro.