Ida bærer barnas bøsse

10-12 søndagsskolebarn fra Randaberg er med på dugnaden og samler inn penger til barn av rusavhengige søndag.