Vinteren kommer ofte uventet

Kulden og vinterværet kommer brått på mange, enten vi liker det eller ikke. Noen er «føre-var». Andre drøyer med å sko bilen for den kalde årstiden. Det viser uttalelser fra folk i byen.