Avslørte vedtjuv med kamera

Ein mann i Strand blei onsdag pågripen av politiet for fleire tilfelle av vedtjuveri.