• Kristian Jacobsen

Blokkene gror langs sjøen

Når du ser Badedammen og Jåttåvågen fra sjøsiden, skulle du tro at saltvann fikk høyhus til å gro.