Lov å lagre hestemøkk ved Vostervatnet

Naboer har klaget på en grunneier som tømmer hestemøkk i en skråning ved Vostervatnet. I dag har Strand kommune møte med grunneieren, som imidlertid ikke gjør noe ulovlig, ifølge landbrukssjefen.