• Viktor Kllippen

Habilitet tas i ekstramøte

Kommuneplankomiteen ønsket i går ikke å ta stilling til Olav Birkelands habilitet. Fire andre bystyrerepresentanter er også sterkt berørt av spørsmålet i kommune— planen.