• GIR IKKE OPP: Streikevaktene utenfor Sentrum Røntgeninstitutt holder humøret oppe, selv om streiken ser ut til å bli langvarig. Fra venstre: Lisbeth Selheim Bru, Sissel Løland, Margrethe Vaula Inderberg og Grete Mangerøy. Andreas Veggeland

– Vil streike i evigheter