-Dekkhistorier som er umulige å tro på

Aktoratet viser ingen nåde når de maler i stykker forklaringene til dem som hevder sin uskyld.