La rampen på Hårr bli ein invitasjon til Hå

Industri— og idrettsleiarar i Hå er kjende for mot og nyskaping. Politikarar og rådmann i same kommune ser helst at alt blir som det er.