• Rolf Frøyland

Rogaland kan miste 8 av 20 postkontor