• Representanter for funksjonshemmedes organisasjoner møtte Avinor på Sola tidligere. Fra venstre lufthavnsjef Leif Anker Lorentzen, generalsekretær Jeanette Breivik Skaland i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Kristian Bore i Samarbeidsforum for funksjonshemmede og sentralstyremedlem Siri Katrine Malde i Multipel Sklerose Forbundet. Jonas Haarr Friestad

Gangbruer i begge Sola-terminaler

Gangbrustriden på Stavanger lufthavn ser ut til å ordne seg.