• Dag-Henrik Fosse

Punktlighet nødvendig skal flere velge kollektivt

Forskning viser at punktlighet er langt viktigere enn billettprisen for å få folk til å velge kollektivtransport.