• Fleirtalet i Hå formannskap vil ikkje ha endring i Jordlova som opnar for at jordbruksjord skal kunna bli varig verna.

Godt nok jordvern

Ein av Norges viktigaste jordbrukskommunar, den største husdyrkommunen, meiner at dagens reglar for jordvern er gode nok.