- Skolevegring verre med årene

Skolevegring i barneskolen handler ofte om angsten for å skilles fra foreldrene, og kan som regel kureres. Hos ungdommer kan det være første skritt mot et liv med psykiske problemer.