Ost og vin i Ryfylkegata

Det blir nytt og litt annerledes liv i de gamle fabrikk— lokalene når Ostehuset tar plass i Østre bydel i februar.