• Helene Andreassen

Kaller til dugnad

Et stort nytt aktivitetshus til kurs og konferanser, publikumsrettede tiltak og kontorer skal komme i Rogaland Arboret. Men først må dugnadsånden vekkes.