22 ordførere i Rogaland krever full stopp i kutt i Heimevernet

Forsvarsdepartementet innrømmer at Sør-Norge nedprioriteres når Heimevernet rammes av nedskjæringer. Nå mobiliserer ordførere i Rogaland og Agder for å unngå betydelige kutt.

Ber forsvarsministeren trekke tilbake kuttordre. – Dette er mye mer enn ostehøvel-kutt. Det er jo en øks som svinges mot oss, sier Stanley Wirak (Ap).

 • Geir Søndeland
  Geir Søndeland
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Ordførere i totalt 22 kommuner i Rogaland har sluttet seg til et brev som Sandnes-ordfører Stanley Wirak og Greater Stavanger i forrige uke sendte til de parlamentariske lederne på Stortinget med kopi til forsvarsministeren.

Her slår ordførerne alarm om pågående nedskjæringer i Heimevernet som rammer HV-08, altså styrkene i Rogaland og Agder-fylkene.

Bare ordførerne i Bokn, Haugesund, Kvitsøy og Tysvær har ikke sluttet seg til oppropet om at viktige objekter i Rogaland vil ligge ubeskyttet. Suldal-ordfører Gerd Helen Bø (Sp) var den 22. ordføreren som ga sin støtte til brevet, for øvrig etter at det var sendt.

Prioriterer Finnmark

Stortinget vedtok i november å kutte 7000 av 42.000 HV-soldater innen 2020. En av begrunnelsene var at HV opererte med et stort antall soldater som bare fantes på papiret.

Rett før stortingsvedtaket om at nivået skal være 35.000, hadde Heimevernet cirka 34.650 soldater, ifølge ferske tall fra HV. I praksis vedtok Stortinget dermed en ørliten økning i antallet stillinger.

Etter vedtaket er det imidlertid sådd mye vil om disse tallene fra flere hold, også internt i Heimevernet.

HV-styrkene står overfor en «svært alvorlig» reduksjon i Rogaland og Agder, ifølge distriktsrådet for HV-08. Rådet frykter at 2600 befal og mannskap ryker i de tre fylkene. Det utgjør i så fall 43 prosent av det nasjonale kuttet i områdestrukturen til Heimevernet. I tillegg forsvinner Sjøheimevernet med 206 befal og mannskap.

Ordførerne legger til grunn de samme tallene. De mener at Rogaland og Agder forskjellsbehandles når de ser HV i sammenheng med sivil krisehåndtering.

Forsvarsdepartementet har innrømmet nedprioritering av Sør-Norge overfor Aftenbladet:

«Disse tiltakene betyr en reduksjon av områdestrukturen i de sørlige landsdelene for å frigjøre ressurser til å prioritere Heimevernets rolle i et førstelinjeforsvar i nord, særlig i Finnmark.»

Les også

Forsvarsministeren må svare for "katastrofale" HV-kutt i Rogaland og Agder

Les også

Forsvarsministeren innrømmer nedprioritering av Sør-Norge

Krever full stopp i kuttrunde

I brevet er ordførerne bekymet over at det «tilsynelatende er brukt ulike kriterier i de forskjellige distriktene for å definere hva som er objekt som skal sikres med militære styrker».

Ordførerne peker på at Kårstø-anlegget faller ut, mens tilsvarende terminaler lenger nord langs kysten beholder plassen:

«Det kan ikke være slik at eksempelvis landets viktigste knutepunkt for energiforsyning til utlandet, et av landets største petrokjemianlegg og knutepunkt for strømforsyningen til Utsirahøyden, ikke skal beskyttes med fast tildelte sikringsstyrker på grunn av ulik tolkning av hva som skal være objekt».

HV-08-kuttene reduserer ifølge ordførerne den militære tilstedeværelsen og kapasiteten fra Aust-Agder til Rogaland ytterligere. «Reduksjonen rammer også samfunnssikkerhetsberedskapen», skriver de.

Alliansen stiller følgende krav til departementene og Stortinget:

 • Likebehandling mellom distriktene om hvilke kriterier som legges til grunn i prioriteringen av objekter.
 • Saken må bli sett i sammenheng med stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet og Riksrevisjonens rapport om svakheter i samhandlingen mellom justissektoren og Forsvaret om blant annet objektsikring.
 • Iverksettelsesbrevet (IVB) fra Forsvarsdepartementet må trekkes tilbake og kuttprosessen stoppes inntil «situasjonen» er avklart med hensyn til nevnte stortingsmelding samt Forsvarets pågående landmaktsstudie, som trolig legges fram i oktober.
Les også

Datatrøbbel for Heimevernet – frykter Stortinget ble feilinformert før kuttrunde

– Ikke akseptabelt

Ordførerne skriver rett ut at nøkkelobjekter vil ligge usikret.

«Det er ikke akseptabelt for oss som kommuner sett i et samfunnssikkerhetsperspektiv at dette ikke blir sett og drøftet i sammenheng. Det er svært uheldig at sivile objekter av stor betydning for driften av kritiske samfunnsfunksjoner ikke lenger har tildelt sikringsstyrker fra HV. Det bør være kjent at politiet på ingen måte makter å beskytte disse objektene, og i så måte ligger de ubeskyttet. Noen av objektene har også stor betydning for Norges forpliktelser som energileverandør til Europa».

– Dette angår hele Rogaland, sier Wirak til Aftenbladet.

– Det er veldig uheldig at HV i Rogaland svekkes med tanke på de mange viktige samfunnssikkerhetsoppgavene som ligger her. Det er mange viktige knutepunkter som HV kan sikre i en nødsituasjon, eksempelvis på Kårstø. Disse samfunnssikkerhetsmessige aspektene føler vi ikke har blitt vektlagt nok når det nå foretas flate kutt, sier han.

– Hvis vi svekker HV-08 ytterligere, svekkes Forsvaret i hele regionen. Vi nærmer oss nå et kritisk lavt nivå i forsvarsevnen. Stortingsmeldingen viser at politiet ikke klarer å håndtere dette alene. Da er det HV som er igjen, sier Wirak.

– Nå må vi passe på det som er igjen. Dette er mye mer enn ostehøvel-kutt. Det er jo en øks som svinges mot oss, sier han.

– Vi ber om at det foretas en ny gjennomgang der det tas hensyn til de viktige samfunnsoppgavene vi har, og som vi ikke føler er tatt hensyn til, sier Wirak.

Sterk uro også i Agder

Fylkesordførerne i Rogaland og Agder-fylkene sendte tidligere denne måneden en felles uttalelse til forsvarsministeren.

De har tre krav:

 1. HV-nedskjæringene kan ikke gjennomføres før landmaktutredningen er politisk behandlet i Stortinget.
 2. Kritisk infrastruktur i HV-08-distriktet i Agder og Rogaland må defineres før det beregnes hvilken bemanning som er nødvendig for å sikre dette.
 3. Garanti for at HV skal ha lokal tilstedeværelse i resten av Agder og Rogalands HV-distrikt.

Fylkesmannen i Rogaland sendte i januar et brev til Justis- og beredskapsdepartementet konsekvenser færre HV-08-soldater får for totalforsvaret i Rogaland.

«Fylkesmannen finner det nødvendig å uttrykke uro over at Forsvarets allerede igangsatte omorganisering av Heimevernet, den kommende landsmaktutredning og økte forventninger til totalforsvaret og sivilt-militært samarbeid gjennom departementets program, ikke går i takt. Vi mener at en så stor reduksjon av antall soldater i vår region får større konsekvenser for vår evne til å sikre kritisk infrastruktur enn det som er tilrådelig. Vi er også bekymret for at samarbeidet som er utviklet lokalt mellom kommuner og HV-områder blir borte, noe som kan føre til en forringelse av militær støtte til sivilsamfunnet i fredkriser», skrev fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa.

25 av 30 ordførere i Agder krever i et opprop at Stortinget øyeblikkelig stopper kuttene i Heimevernet, skriver aldrimer.no.

Publisert:
 1. Heimevernet
 2. Kårstø
 3. Stanley Wirak
 4. Forsvarsdepartementet

Mest lest akkurat nå

 1. Det Atle og kollegene gjør er vel­dig smart, ifølge eks­perten

 2. Ny siktelse mot den ene mannen som er siktet i drapssaken i Haugesund

 3. Etter 12 år i Oslo kom jeg hjem til en region som ikke finnes

 4. 585 nye smittede på Nord-Jæren

 5. Satser på nytt daglig­vare­konsept i Stavanger: – Tror det kommer til å bli veldig populært

 6. – Han er mitt barn, jeg har begrenset tid med ham, og jeg sliter meg heller ut enn å sende ham dit