Merete Hodne saksøker Løgnaslaget

Frisørens nye advokat, Per Danielsen, bekrefter overfor Aftenbladet at det er tatt ut stevning mot humoristene Per Torkelsen, Dag Schreiner og Rune Andersen for ærekrenkelse. Torkelsen sier han er blitt truet og mener han er brukt som hoggestabbe i saken.

Merete Hodne har tatt ut stevning. Saksøker Løgnaslaget for ærekrenkelse.
Publisert: Publisert:

icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

I stevningen heter det at Hodne krever oppreisningserstatning fordi hun er beskyldt for å være nazist, «nazi».

Landskjent

Frisøren, som har blitt landskjent etter flere runder i retten i den såkalte hijab-saken, reagerer på Løgnaslagets bruk av ordet «nazifrisør». Et ord som brukes i deres sketsj om en «hårsår frisør fra Jæren».

– Hva ønsker du å oppnå med å saksøke Løgnaslaget for ærekrenkelse, Merete Hodne?

Hodne vil ikke kommentere

– Jeg ønsker ikke å kommentere saken, sier Merete Hodne til Aftenbladet. Hun viser til advokaten sin, Per Danielsen, og sier at hvis vi ønsker kommentarer er det han som skal uttale seg.

Per Inge Torkelsen i Løgnaslaget, har akkurat fått vite at han skal i ny rettssak med Merete Hode når Aftenbladet tar kontakt.

– Hvordan opplever du at det er tatt ut stevning mot dere i Løgnaslaget?

– Trodde vi var ferdig med dette

– Så lenge vi fikk lov av retten å bruke sangen (sketsjen om en «hårsår frisør fra Jæren», red. anm.) så trodde jeg vi var ferdig med dette nå, sier Per Inge Torkelsen til Aftenbladet.

– Vi har tydeligvis tråkket på noen ømme tær, og jeg registrerer at noen vil begrense ytringsfriheten i Norge.

– Jeg tror ikke det er noen i Norge som har vært i kontakt med så mange høyrevridde mennesker som jeg har, sier humoristen.

– Plukket ut som hoggestabbe

– Jeg er blitt plukket ut som hoggestabbe i denne saken. Jeg er blitt truet og fått så mange henvendelser, både anonyme og ikke-anonyme, fra folk som ønsker å si sin mening, men vi står på videre. Dette er en sak som kan være viktig for humoren i Norge, sier han.

– Har du forståelse for at noen reagerer negativt på at dere kaller frisøren for «nazi-frisør»?

– Når jeg ser hva hun sier, og hva hun har sagt i debatter, så er svaret nei.

– En del har reagert negativt, og sagt at vi er så stygge med denne frisøren. Men da sier jeg:

– Sjekk hva hun tidligere har sagt, hva som kommer frem på hennes Facebook-side og hennes bekjentskapskrets. Da blir kritikerne tause, sier han.

Revyen har hatt nær 27.000 publikummere

Løgnaslaget har spilt revyen der sketsjen inngår 58 ganger, der 50 av forestillingene har stått på plakaten i Stavanger. Torkelsen anslår tallet på publikum så langt til å ligge mellom 26.000 og 27.000.

Siste forestilling skal med 99 prosent sikkerhet spilles i Stavanger 17. mai, sier han.

– Opptrådte usmakelig

Hodnes advokat, Per Danielsen sier:

– Jødevitser er helt utdatert og bare skammelig og ekkelt. Løgnaslaget opptrådte svært usmakelig ved å ta på seg fangeluer i retten. Jødene måtte bruke slike i konsentrasjonsleirene under siste verdenskrig, der hundretusener ble gasset i hjel, sier advokat Per Danielsen til Aftenbladet.

Les også

Høyesterett har avvist anken i hijab-saken

Les også

Ytringsfrihet: «Hæstkuk», «nazifrisør» og Løgnaslaget i forvirringens tid

Løgnaslagets prosessfullmektige, advokat Brynjar Nielsen Meling, sier dette om stevningen:

- Jeg registrerer at pressen fikk tak i søksmålet før verken jeg eller mine klienter var blitt gjort kjent med det, sier Meling, som har følgende å si om advokat Danielsen, Merete Hodnes prosessfullmektige, reaksjon på Løgnaslagets bruk av fangeluer forrige gang partene møttes i Stavanger tingrett.

- På bakgrunn av at advokat Danielsen uttrykker sårhet over at mine klienter hadde på seg fangeluer, kjøpt på Birkemo i Stavanger, vil jeg gjøre butikken oppmerksom på at de selger artikler som kan oppleves som støtende. Verken jeg eller mine klienter så noen parallell til jødene, sier Meling og fortsetter:

- At Danielsen har fokus på luer kjøpt på Birkemo, fremfor å bruke tid på at han har en klient som på Facebook har skrevet at «mange muslimer drar med seg en dødelig pest som kan utslette deg og din familie», synes jeg er underlig, sier han til Aftenbladet.

Tok ikke stilling

Løgnaslagets bruk av ordet «nazifrisør» har allerede blitt behandlet i Stavanger tingrett, men den gangen som et krav om midlertidig forføyning. Hodne ønsket at Løgnaslaget skulle bytte ut ordet som hun finner ærekrenkende med et annet.

For å vinne fram i kravet om midlertidig forføyning måtte retten finne at bruken av «nazifrisør» er rettstridig. Retten måtte imidlertid også komme til at bortfallet av ordet ville spare Hodne for vesentlig skade eller ulempe – noe som kalles sikringsgrunn.

I kjennelsen skriver tingrettsdommer Magne Revheim Mæland at retten har kommet til at det ikke foreligger sikringsgrunn. Derfor fikk ikke Hodne medhold i kravet om midlertidig forføyning.

Retten tok altså ikke stilling til lovligheten i bruken av ordet «nazifrisør».

Les også

Leiar: Hodne tapte i retten, men bør kunne klippa nokon kvar av oss

Les også

Løgnaslaget kan bruke ordet «nazifrisør»

– Ikke morsomt

I stevningen vises det til at nazistene dyrket en samfunnsmodell som var et rendyrket diktatur blottet for menneskerettigheter og demokratiske prinsipper, der lov og rett var fraværende.

«Saksøker tar selv avstand fra alle former for totalitær tenkning, det være seg nazisme, fascisme, kommunisme eller muhammedanisme, altså alle former for kommunislamfascisme», skriver Danielsen i stevningen.

Saksøker og hennes prosessfullmektige finner rettslig grunnlag i et søksmål i skadeerstatningslovens paragraf 3-6a (Se faktaboks)

– Hodne arbeider aktivt mot nazisme og tvillingen muhammedanisme. Det var derfor ikke morsomt å kalle henne nazist. Vi har videopptak fra revyen som viser at det var knapt noen som lo av innslaget, sier Danielsen til Aftenbladet.

Merete Hodne mener at Løgnaslagets bruk av ordet «nazifrisør» er ærekrenkende.

Høy oppreisningserstatning

Per Danielsen legger i stevningen ned påstand om at en eventuell oppreisningserstatning fastsettes etter rettens skjønn. Advokaten peker samtidig på flere forhold som gjør at erstatningssummen etter hans klients mening må være høy.

I påstanden heter det at både Per Inge Torkelsen, Dag Schreiner og Rune Andersen dømmes til å betale oppreisningserstatning fastsatt etter rettens skjønn oppad begrenset til 200.000 kroner hver.

Les også

Merete Hodne må tåle en «uppercut»

Les også

Merete Hodne dømt også i lagmannsretten

«Saksøker vil tilføye at de saksøkte særlig er å bebreide for å ha fortsatt med og gjentatt krenkelsene i revyen også etter at de saksøkte fikk beskjed om at saksøker protesterte og varslet rettslige skritt. Da endre hele saken karakter, også i media og blant publikum som kom for å se revyen. Da var nok de fleste klar over den sterke protesten. Dette forsterket seg etter at tingrettens kjennelse forelå. Konteksten ble gradvis noe annerledes, og det hele etter hvert lang mer alvorlig», står det i stevningen.

Videre vises det til at Løgnaslagets revyinnslag også har blitt sendt på TV Vest og at det ligger på mediers hjemmesider.

«Det kreves oppreisningserstatning også for denne utredelse og forsterkning av den ærekrenkende karakter. Ved tv-titting er man ikke på revy. Konteksten blir annerledes», står det i stevningen.

Publisert: