Vegvesenet: Plastforbud kan utsette Rogfast i 5-7 år

Statens vegvesen skal i neste uke i nytt møte med Fylkesmannen som pålegger at Rogfast skal bygges uten noen form for plastavfall i spengmassene. Onsdag var saken i spørretimen på Stortinget.

E39 Rogfast i dagen på Kvitsøy. 3d‐visualisering av planlagt utfylling og kryssområde ved tunnelåpningen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Iselin Nybø (V) ville vite om klima- og miljøminister Vidar Helgesen synes det er greit at storsamfunnet dumper store mengder plastikk i sjøen.

Ikke plast i naturen

– På en del områder har vi praksis også i Norge som ikke er holdbare eller bærekraftige og som vi må avvikle. Ett eksempel er den type praksis som det her vises til. Da gjelder det å finne løsninger, og vi må bevilge oss selv nødvendig tid til å identifisere og få på plass alternative løsninger. Men det er helt klart at der bruken av plast må brukes for nødvendige formål, så må man sikre systemer for at det ikke finner veien ut i naturen, særlig ikke i vannet, svarte Helgesen.

Les også

Fylkesmannen godtar ikke plastsøl i Rogfast

Heikki Holmås (SV) ba statsråden sørge for forbud mot at Rogfast dumper plastavfall.

Helgesen svarte at der man må bruke plast, må man også sørge for at plasten ikke tilflyter havet.

– Det gjelder generelt, og det gjelder også i denne saken. Men her er det en klagesak, og da må den få gå sin gang, sa statsråden.

Forhandlinger?

Heikki Holmås har ikke tro på at kravet vil bety utsettelse av Rogfast i 5–7 år.

– Jeg oppfatter dette som et forhandlingsutspill fra Vegvesenet. Oppsiktsvekkende ofte sier forurenserne at det er umulig å kvitte seg med forurensning, men så kommer de opp med løsninger når hardt settes mot hardt, sier han. Å tvinge ingeniørene i Staten vegvesen til å komme opp med nye løsninger, er en bra måte å sørge for innovasjon og utvikling på. Hvis ikke er jeg helt sikker på at det finnes ledig kapasitet og hjernekraft i industriklyngen i Rogaland som er i stand til å komme med forslag til hvordan dette kan gjøres.

Les også

Rogfast er utsatt til neste år

Iselin Nybø (V) er glad for at Vidar Helgesen var så tydelig.på at man ikke skal ha plastforurensing i havet.

– Jeg håper at Fylkesmannen virkelig presser på for å få det mest mulig miljøvennlig. I tillegg håper jeg at statsråden heier på Fylkesmannen og stiller strenge miljøkrav.

Krav i november

Aftenbladet skrev alt i november om konflikten, der Vegvesenet hevder at det ikke er mulig å oppfylle Fylkesmannens krav.

«I praksis betyr et slikt krav et forbud mot utfylling av sprengsteinsmasser i sjø. For Rogfast vil dette bety at prosjektet må starte arbeidet helt på nytt med å finne (...) areal som kan ta imot sprengsteinsmassene. Hva dette har å bety for

Les også

Derfor drøyer Rogfast

Les også

Fylkesmannen godtar ikke plastsøl i Rogfast

fremdriften til og økonomi i prosjektet er vanskelig å spå, men at man kan få en forsinkelse på 5–7 år er trolig», skrev Vegvesenet til Fylkesmannen i desember..

300 mill. til miljø

Totalt skal det håndteres og deponeres om lag 7 millioner kubikkmeter sprengstein i tre sjøfyllinger i Rogfast. Bare fyllingen i Mekjarvik utgjør et tre meter høyt dekke over 156 fotballbaner.

Kommunikasjonsrådgiver Øyvind Ellingsen i Statens vegvesen mener det er helt feil å sammenligne Rogfast med Ryfast, der Vegvesenet har fått mye kritikk og til og med blitt bøtelagt på grunn av plastforurensing.

– Vi kommer til å bruke elektroniske tennere som består av metall, pakket inn i plast. Systemet gir langt mindre skyteledning enn på tidligere anlegg. Tennerne synker til bunns, og vi vil plastre fyllingene for å hindre at plasten sprer seg, sier Ellingsen.

– Rogfast blir 300 millioner dyrere fordi vi skal bruke de mest miljøvennlige løsninger på markedet. Tennerne vil koste 160 mill. ekstra mens 150 mill. går med til å bruke metall i stedet for plastarmering.  Det står altså verken på vilje eller økonomi, men på teknologi. Det finnes ingen andre tekniske løsninger per i dag, men vi har utfordret sprengstoffprodusentene til å komme opp med enda bedre løsninger framover. Hvis de greier det, vil det uansett ta lang tid, sier Ellingsen.

Anke

Vegvesenet har anket Fylkesmannens krav til utslipp inn for Miljødirektoratet.

– Til syvende og sist er det politikerne som må bestemme om vi skal bygge undersjøiske tunneler med dagens teknologi, sier Ellingsen.

Daglig leder Håkon Fossmark i Naturvernforbundet i Rogaland er glad for miljø- og klimaministerens svar i spørretimen onsdag.

– Vi er glad for at miljøminister Vidar Helgesen ga tydelige signal i Stortinget. Statens vegvesen må finne andre alternativ enn plast. Må de bruke plast, så må ikke plasten dumpes på havet. Det betyr at Statens vegvesen nå må stille strenge krav til sine leverandører om å komme opp med en plastfri løsning, sier Fossmark.

Publisert: